Rabiës (hondsdolheid) is een zeldzame, dodelijke infectieziekte die de hersenen aantast en veroorzaakt wordt door een virus. In veel landen, ook in Europa, komt hondsdolheid voor. In Nederland komt de ziekte alleen voor onder vleermuizen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?
De tijd tussen het besmet raken en ziek worden ligt tussen 5 dagen en langer dan een jaar. Over het algemeen is de besmetting tussen 20 tot 60 dagen merkbaar.
Als je tijdig na een mogelijk rabiëscontact behandeling zoekt, voorkom je rabiës.

Hoe kun je rabiës oplopen en kun je anderen ermee besmetten?
Het virus wordt verspreid via het speeksel van geïnfecteerde zoogdieren (zoals; katten, honden, apen en vleermuizen). Je kunt besmet raken wanneer je gebeten, gekrabd of gelikt word in een open wondje door een besmet dier. Of doordat speeksel van het dier op het slijmvlies van bijvoorbeeld de ogen of mond komt. Dit kan bijvoorbeeld makkelijker gebeuren bij kleine kinderen die vaak op ooghoogte staan van kleine zoogdieren.

Meestal zijn met rabiës besmette dieren agressief en onrustig, maar sommige dieren dragen het virus bij zich zonder er zichtbaar last van te hebben. Alle zoogdieren kunnen aan rabiës lijden en de ziekte op andere dieren én op mensen overbrengen. Veel toeristen blijken te worden gebeten of gekrabd door apen. Vleermuizen zijn ook zoogdieren en berucht om het risico van rabiësoverdracht. Besmetting van mens op mens treedt zelden op.

Wie kunnen er ziek worden en wie lopen extra risico?
Iedereen die door een besmet dier gebeten, gekrabd of gelikt is, kan rabiës krijgen.

Welke maatregelen kun je nemen om een rabiës besmetting te voorkomen?
Vermijd zo veel mogelijk contact met zoogdieren in streken waar rabiës voorkomt:

  • Maak in het buitenland geen contact met dieren die je niet kent. Geef ze ook geen eten.
  • Raak dode of zieke dieren niet aan.
  • Pak vleermuizen niet vast.

Er is een inenting tegen rabiës. Deze inenting bestaat uit een serie van 2 vaccinaties, met een interval van minimaal 1 week. Het vaccinatieschema en de voordelen op reis kunnen afwijken voor mensen met bepaalde ziekten/ medicatie. Na een volledige serie rabiësvaccinaties:

  • Heb je na een beet geen antiserum nodig. Antiserum is in minder ontwikkelde landen meestal niet verkrijgbaar. Dit antiserum moet zo snel mogelijk (het liefst binnen 24 uur) worden toegediend;
  • Heb je na een beet maar 2 vaccinaties nodig, in plaats van 4. Deze vaccinaties moeten ook na een volledige serie zo snel mogelijk (het liefst binnen 24 uur) worden toegediend;
  • Zijn bij een volgende reis meestal geen revaccinaties tegen rabiës nodig.

Laat je altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersadviseur of deze vaccinatie voor jouw reis geadviseerd wordt

Ben je in het buitenland gebeten, gekrabd of gelikt door een dier?
Maak de wond goed schoon met water en zeep en ontsmet deze met Betadine of alcohol 70%. Ga vervolgens direct naar een arts, ook als je vooraf tegen rabiës bent ingeënt. Bel ook direct de alarmcentrale van de zorgverzekering voor overleg over de behandeling. Dit nummer staat op je zorgpas.

Bron: LCR/RIVM

Ease Travel Clinic en intentingen tegen rabiës