Polio(myelitis), ook wel kinderverlamming genoemd, is een ziekte die in Nederland zelden nog voorkomt, de laatste melding van polio in Nederland is volgens het RIVM in 1994 geweest, Dit is het gevolg van het invoeren van de vaccinaties tegen polio (DTP) in 1950 in het Rijksvaccinatieprogramma. In een aantal landen ter wereld komt de ziekte wel nog voor en reizigers kunnen dit virus verspreiden.

Poliomyelitis wordt veroorzaakt door het poliovirus. Wanneer iemand besmet is met het poliovirus wordt dit overgedragen via ontlasting of via druppeltjes bij hoesten of praten. Het poliovirus kan ook goed buiten het lichaam overleven. Als de hygiëne omstandigheden dermate slecht zijn kan het virus zelfs via voedsel of drinkwater worden overgedragen.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) geeft aan dat een infectie meestal zonder verschijnselen verloopt. Griepachtige verschijnselen kunnen optreden en soms (tijdelijke) verlammingsverschijnselen. Bij 1 op de 200 infecties zijn de verlammingsverschijnselen blijvend. Dit is vaak een verlamming van de benen, maar de verlamming kan ook voorkomen bij de ademhalingsspieren.

Je kunt een infectie met het polio virus voorkomen door een D(K)TP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio) vaccinatie te laten zetten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1988 een programma opgezet om polio uit te roeien. Tot dan kwam de ziekte in 125 landen voor. Door de actie van de WHO is het aantal polio besmettingen flink gedaald. Echter in 2014 heeft het virus zich weer naar een aantal landen verspreid. Daarom is het vaccinatie beleid voor een aantal landen (tijdelijk) door de WHO aangepast.

Op dit moment is er een vaccinatieverplichting ingesteld door de WHO voor polio of DTP voor de volgende landen: Filipijnen, Indonesië, Maleisië, Myanmar, Pakistan, Afghanistan en Nigeria. Het LCR en de WHO geven aan dat de verspreiding van het poliovirus een ‘Public Health Emergency of International Concern’ is. De vaccinatieverplichting houdt in dat de vaccinatie gezet moet zijn korter dan 12 maanden voor het verlaten van het betreffende land. Dit geldt voor alle reizigers die langer dan vier weken verblijven in deze landen. Deze vaccinatie wordt op een afzonderlijke plek in het gele vaccinatie boekje geplaatst.

Wanneer je op reis gaat naar een land waar geen vaccinatieverplichting is, is vaak wel het advies van het LCR om in de afgelopen 10 jaar gevacineerd te zijn. Je kunt deze vaccinatie(s) laten zetten op afspraak in alle vestigingen van Ease. Maak telefonisch een  afspraak of via de website. Ga beschermd op reis.

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering(LCR). (2019). Difterie kinkhoest tetanus polio (DTP) LCR. Geraadpleegd van https://www.mijnlcr.nl/

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering(LCR). (2019). Protocol D40, Difterie, Tetanus, Poliomyelitis, Kinkhoest. LCR. Geraadpleegd van https://www.mijnlcr.nl/

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering(LCR). (2019). Spoedbericht WHO: vaccinatieverplichting polio uitgebreid naar geheel Indonesië en Myanmar. LCR. Geraadpleegd van https://www.mijnlcr.nl/

RIVM. (2019, 14 november). Polio. Geraadpleegd op van https://www.rivm.nl/polio

Meer informatie van Ease Travel Clinicover polio