Difterie (DTP inenting)

Difterie is een zeldzame acute bacteriële infectie. De bacterie produceert een gifstof, ook wel toxine genoemd, die weefsels beschadigt, bijvoorbeeld de huid of de longen. De plaats van de infectie bepaalt welke ziekteverschijnselen er ontstaan.

Waar komt Difterie voor?

Door vaccinatie komt het ziektebeeld in Nederland nauwelijks meer voor. In landen waar het vaccinatieprogramma minder goed wordt aangehouden, kan het nog als kinderziekte voorkomen. In Oost-Europa en veel niet-westerse landen loop je wel risico op een difterie-besmetting.

Hoe loop je DTP op?

Mensen kunnen elkaar besmetten via de lucht (niezen, hoesten) of via direct contact met een besmette persoon (zoenen, aanraken besmette wond). De bacterie wordt soms gevonden bij runderen, paarden, geiten en schapen, soms ook bij honden en katten. Het drinken van rauwe, ongepasteuriseerde melk en nauw contact met dieren die de bacterie bij zich dragen, kan leiden tot besmetting.

Wat zijn de symptomen van difterie?

Omdat de ziekteverschijnselen afhangen van de plaats van de infectie kan een patiënt met difterie veel verschillende ziekteverschijnselen hebben. Deze verschijnselen ontstaan 1 tot 7 dagen na besmetting. Als de beschadiging van weefsel beperkt blijft tot de neus, is het beloop mild. Je voelt je dan niet ziek en er treden meestal geen complicaties op. Bij huiddifterie ontstaan er zweren in de huid.

Als de ademweg (keel, luchtpijp en longen) geïnfecteerd is, verloopt de ziekte ernstiger. Je hebt dan koorts en kunt ernstig ziek worden met benauwdheid. Difterie kan tot verstikkingsgevaar leiden. Ook kunnen de hartspier en het zenuwstelsel beschadigd raken door het gif van de bacterie. Uiteindelijk kunnen de gevolgen dodelijk zijn.

Wie loopt extra risico?

Ieder persoon die niet, of onvolledig is gevaccineerd tegen difterie kan besmet raken en ziek worden. Mensen die de ziekte al eens hebben doorgemaakt, kunnen nog een keer besmet raken. Het risico op een ernstig beloop van de ziekte is het hoogst bij zeer jonge kinderen en hoogbejaarden.

Vaccinaties bieden een goede bescherming tegen difterie. Herhalingsvaccinaties zijn nodig bij een mogelijke besmetting of bij reizen naar landen waar difterie nog voorkomt.

Difterievaccin is alleen in combinatie met andere componenten beschikbaar. Vaak betreft dit het zogenaamde ‘Difterie, Tetanus, Poliomyelitis’ (DTP) vaccin.

DTP vaccinatie nodig?

Ga je op vakantie of op reis naar een land waar DTP voorkomt? Dan is het mogelijk om je te laten vaccineren. Het beste kun je je reisplannen met onze reizigersverpleegkundigen bespreken. Zij weten precies welke vaccinaties je per land nodig hebt en waar gevaar is voor DTP, buiktyfusmalaria of andere infectieziekten. 

Ga je pas over een tijdje op reis?

Vul dan de vaccinatieplanner voor een automatische vaccinatie-alert per mail!