Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen. Zit je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!

Vaak staat in reisgidsen en informatiebrochures vermeld dat vaccinaties ‘niet verplicht’ zijn. ‘Niet verplicht’ betekent echter dat het betreffende land de vaccinatie niet verplicht stelt en ook niet controleert of reizigers tegen bepaalde ziekten gevaccineerd zijn. Dit zegt echter niets over het risico op die ziekten in dat land. De reiziger zelf loopt vaak wel degelijk kans om ziekten zoals buiktyfus, gele koorts of hepatitis A op te lopen. Ter bescherming van de reiziger worden daarom bepaalde vaccinaties wel geadviseerd.

Het hangt ervan af welke infectieziekte je hebt gehad. Van bijvoorbeeld hepatitis A (besmettelijke geelzucht) is bekend dat als je dat vroeger hebt gehad, je voldoende antistoffen hebt om beschermd te zijn.
Overleg met Ease over eventueel eerder doorgemaakte infectieziekten en vaccinatie. Bij twijfel kan er, voor sommige infectieziekten, middels bloedonderzoek onderzocht worden of je voldoende antistoffen hebt tegen een bepaalde infectieziekte.

In het algemeen geldt dat men zich beter niet kan laten vaccineren als men boven de 38 graden koorts heeft.

Nadat je gevaccineerd bent, kan je je gewone dagelijkse activiteiten, zoals werken en sporten, uitvoeren.

Een belangrijke vraag die leeft bij veel vakantiegangers: worden mijn reisadvies en vaccinaties vergoed? De vergoedingen van reisadvies en vaccinaties zijn afhankelijk van jouw zorgverzekering. Om je op weg te helpen kun je vooraf bekijken of je voor vergoeding in aanmerking komt. Let wel op: het komt voor dat verzekeraars aanvullende eisen stellen.

Kijk hier voor het vergoedingenoverzicht
Raadpleeg altijd je polis of zorgverzekeraar.

Ik ga naar Egypte / Turkije / Tunesië / Marokko, moet ik dan gevaccineerd worden?
Veel reizigers naar Egypte, Turkije, Tunesië en Marokko laten zich niet vaccineren. Na de vakantiemaanden komen echter veel mensen ziek terug. Het vóórkomen van bepaalde ziekten, zoals hepatitis A (besmettelijke geelzucht), en de slechtere hygiënische omstandigheden leiden tot een verhoogd risico. Dit geldt ook bij verblijf in luxe resorts. Wij raden je daarom aan een afspraak voor vaccinatie te maken, ook als je naar één van deze ‘dicht-bij-huis-landen’ gaat.

Voor populaire vakantiebestemmingen zoals de voormalige Oostbloklanden (bv. Kroatië en Roemenië) worden ook vaccinaties geadviseerd.

Voor welke landen wordt een extra (vervroegde) BMR (Bof, Mazelen, Rode hond vaccinatie) aangeraden?
Baby’s krijgen op de leeftijd van 14 maanden een BMR via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Baby’s die reizen naar  landen waar mazelen nog veel voorkomt ’ en tussen de  6  en 14 maanden oud zijn wordt een vervroegde BMR aangeraden. Niet gevaccineerde baby’s lopen namelijk het risico besmet te worden door de lokale bevolking. Dit geldt voor alle landen behalve Noord-Amerika, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit advies geldt niet indien er zich een mazelenuitbraak in een eerder genoemd land, bijv Nieuw-Zeeland, voordoet.

Als er sprake is van een mazelenuitbraak (in bv. West-Europa), wordt vaccinatie van alle ongevaccineerde kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden geadviseerd, indien zij het betreffende land zullen bezoeken én nauw contact met de plaatselijke bevolking zullen hebben. Je kunt bij ons informeren of er in een bepaald land een mazelenuitbraak is en of vaccinatie wordt geadviseerd.

Om precies te weten voor welke bestemmingen een vaccinatie of medicatie nodig is kan je gebruik maken van onze interactieve kaart.

Hoe lang voor de reis moet ik gevaccineerd worden?
Wacht niet te lang met het maken van een afspraak. Vooral de periodes voor de schoolvakanties zijn drukke tijden.
Reizen met een reisduur tot 3 maanden: minimaal 5 à 6 weken voor de vertrekdatum. Zo kan je alle benodigde inentingen/malariaprofylaxe nog ontvangen.
Reizen van 3 maanden of langer: 3 maanden voor de vertrekdatum. Je hebt mogelijk extra vaccinaties, verspreid over een langer tijdsbestek, en advies nodig.
Het is echter nooit te laat om te vaccineren, de meeste vaccinaties geven ook kort voor vertrek bescherming.  Aarzel dus niet om bij een last-minute reis een afspraak te maken.

Ik ga met een last-minute op reis, kan ik dan nog gevaccineerd worden?
Ja, het is nooit te laat om te vaccineren. De meeste vaccinaties geven ook kort voor vertrek bescherming. Ook malariatabletten kunnen vaak kort voor de reis gestart worden. Maak dus altijd een afspraak.

Doet vaccineren pijn?
Een vaccinatie is nooit geheel pijnloos. Het is vaak niet de prik die je voelt maar de vloeistof van het vaccin. Deze vloeistof kan soms een wat branderig gevoel geven. De meeste mensen vinden echter dat het vaccineren erg meevalt.

Krijg ik achteraf last van de vaccinaties?
Alle inentingen kunnen bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn, roodheid en zwelling van de injectieplaats. Deze klachten verdwijnen doorgaans binnen enkele uren tot 1 à 2 dagen. Bij enkele vaccinaties, zoals de BMR vaccinatie of Gele Koorts, kan koorts ontstaan. Deze koorts kan enkele dagen aanhouden en gaat vanzelf weer over. Ernstige of langer aanhoudende klachten ten gevolgen van vaccinaties zijn zeer zeldzaam.

Ik heb prikangst. Kan ik in plaats van vaccinaties pillen krijgen?
Er zijn geen pillen die de vaccinaties vervangen.

Bij Ease werken deskundige reizigeradviseurs die er voor zorgen dat je zo weinig mogelijk last hebt van de vaccinaties. Zorg dat je iets gegeten hebt voordat je komt. Angst in combinatie met een lege maag is vaak de oorzaak van flauwvallen.
Prikangst mag nooit de reden zijn om onbeschermd, zonder vaccinaties, op vakantie te gaan.

Ik val flauw bij vaccineren. Wat kan ik doen?
Meld tijdens het spreekuur dat je vaker flauwgevallen bent. De reizigersadviseurs zijn deskundig en zullen hier rekening mee houden. Zonodig word je liggend gevaccineerd.
Zorg dat je iets gegeten hebt voordat je komt. Angst in combinatie met een lege maag is vaak de oorzaak van flauwvallen.

Kan ik reizen als ik zwanger ben?
Reizen als je zwanger bent kan risico’s met zich meebrengen. Dit geldt met name tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap:

  • Bepaalde infectieziekten kunnen ernstiger gevolgen hebben, voor jezelf en/of het ongeboren kind, dan wanneer je niet zwanger bent;
  • Gebieden waar (multiresistente) malaria of gele koorts voorkomt, kan je tijdens de zwangerschap beter vermijden. Ook kan je tijdens de zwangerschap beter afzien van sommige typen reizen. We informeren je graag hierover voor je een reis boekt;
  • Van alle vaccinaties en middelen tegen malaria moeten voordeel en nut voor de zwangere goed worden afgewogen tegen mogelijke schade voor het ongeboren kind ;
  • Hoewel vliegen veilig is, ben je bij veel luchtvaartmaatschappijen niet welkom tijdens de laatste weken van de zwangerschap in verband met een eventuele bevalling in het vliegtuig. Informeer bij de luchtvaartmaatschappij tot welke zwangerschapstermijn je mag vliegen;
  • Reizen naar afgelegen gebieden of gebieden met een slechte gezondheidszorg is tijdens de zwangerschap niet verstandig. De kans dat je geen adequate medische zorg krijgt als je ziek wordt of als er iets misgaat met je zwangerschap is te groot.

Kan ik gevaccineerd worden tijdens mijn zwangerschap?
Het is belangrijk om goed af te wegen of een reis naar de subtropen of tropen tijdens de zwangerschap wel of niet gemaakt moet worden. Daarnaast moeten van alle geadviseerde vaccinaties en antimalariamiddelen het voordeel en het nut voor de zwangere goed worden afgewogen tegen mogelijke schade voor het ongeboren kind. Overleg daarom met Ease of jouw specialist of een verblijf in deze gebieden verantwoord is.

Na sommige vaccinaties, bijvoorbeeld het gele koorts vaccin, wordt geadviseerd een zwangerschap gedurende een korte periode (bijvoorbeeld een maand) uit te stellen. Vermeld daarom ook op het spreekuur van Ease als je van plan bent op korte termijn zwanger te worden.

Kan ik malariatabletten slikken tijdens de zwangerschap?
Een malaria-infectie tijdens de zwangerschap kan een ernstige bedreiging vormen voor moeder én het ongeboren kind. Een reis naar een (multiresistent) malariagebied kan daarom beter ontraden worden. In elk geval is tijdens de zwangerschap zorgvuldige advisering over antimalaria tabletten vereist. Omdat niet alle antimalariamiddelen in de zwangerschap mogen worden toegepast, kan in sommige gebieden geen optimale bescherming verkregen worden. Ook is een goed advies over antimuggenmaatregelen, waaronder het gebruik van DEET, belangrijk. Ease kan je over zowel de antimalariatabletten als de antimuggenmaatregelen adviseren.

Hebben de vaccinaties of malariatabletten invloed op de anticonceptiepil?
Vaccinaties en de meest gangbare malariatabletten hebben geen invloed op de anticonceptiepil.
Een uitzondering hierop is doxycycline. Dit is een antibioticum dat in sommige gevallen als antimalaria middel wordt gebruikt. Van antibiotica is bekend dat zij de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil kunnen verminderen

Kunnen baby’s en kinderen veilig worden gevaccineerd?
Baby’s en kinderen kunnen veilig worden gevaccineerd. Voor Hepatitis A is er bijvoorbeeld een speciaal kindervaccin vanaf 1 jaar. Ook is er een speciaal hepatitis AB combinatievaccin. Kinderen onder de 16 jaar hebben overigens wel toestemming van hun ouder/verzorger nodig voordat zij gevaccineerd kunnen worden. Zij kunnen uitsluitend gevaccineerd worden als ze begeleid worden door een meerderjarige.

Voor welke landen wordt een extra (vervroegde) BMR (Bof, Mazelen, Rode hond vaccinatie) aangeraden?
Baby’s krijgen op de leeftijd van 14 maanden een BMR via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Baby’s die reizen naar  landen waar mazelen nog veel voorkomt en tussen de 6 en 14 maanden oud zijn, wordt een vervroegde BMR aangeraden. Niet gevaccineerde baby’s lopen namelijk het risico besmet te worden door de lokale bevolking. Dit geldt voor alle landen behalve Noord-Amerika, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit advies geldt niet indien er zich een mazelenuitbraak in een eerder genoemd land, bijv Nieuw-Zeeland, voordoet.

Als er sprake is van een mazelenuitbraak (in bv. West-Europa), wordt vaccinatie van alle ongevaccineerde kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden geadviseerd, indien zij het betreffende land zullen bezoeken én nauw contact met de plaatselijke bevolking zullen hebben. Je kunt bij ons informeren of er in een bepaald land een mazelenuitbraak is en of vaccinatie wordt geadviseerd.

Ik ben mijn vaccinatieboekje kwijt.
Ease heeft mogelijk gegevens van je eerdere vaccinaties geregistreerd. Vanaf 2006 zijn alle vaccinaties in ons computersysteem opgeslagen. Als je jouw vaccinaties ergens anders hebt gekregen, dan kan je proberen daar jouw gegevens op te vragen. Mocht je bij ons een nieuw vaccinatieboekje willen ontvangen, dan kan dat. Wij brengen hiervoor wel kosten in rekening.

Handige video's