Ebola en Marburg

Ebola en Marburg zijn zeer zeldzame maar zeer ernstige virusinfecties. Er komen af en toe uitbraken voor in Afrika. Ebola en Marburg komen vrijwel nooit voor bij reizigers, maar een uitbraak in het land van je bestemming kan het wel noodzakelijk maken je reis aan te passen.

Waar komt het voor?

Het Ebolavirus en het Marburgvirus komen voor bij vleermuizen in Afrika, met name in het centrale, oostelijke en westelijke deel van het continent. Af en toe komt het virus terecht bij mensen en ontstaat er een uitbraak. Deze blijven meestal beperkt tot een klein aantal mensen, maar kunnen ook zeer groot worden, zoals in 2014 en 2015 in West-Afrika.

Hoe loop je het op?

Een uitbraak begint wanneer mensen in contact komen met besmette vleermuizen of met geïnfecteerde zoogdieren, bijvoorbeeld door jagen of door het eten van ‘bushmeat’, vlees van meestal illegaal geschoten wilde dieren. Daarna kan het virus van mens op mens overgaan. Overdracht van mens op mens is alleen mogelijk door direct contact met een zieke; er is geen overdracht via de lucht, zoals bij coronavirus of griep.

Wat geeft het voor klachten?

Gemiddeld een week na contact met een besmet dier of mens ontstaan er klachten. De infectie begint met koorts, hoofdpijn, spierpijn en malaise. Daarna worden mensen snel zieker met vaak diarree en ernstige verzwakking. Bij een deel van de mensen komen bloedingen voor, zoals bloedend tandvlees en bloed bij de ontlasting. Het sterftepercentage verschilt van uitbraak tot uitbraak, maar is gemiddeld rond de 50%.

Hoe kun je het voorkomen?

Reis niet naar gebieden waar een ebola- of marburguitbraak gaande is als je reis niet strikt noodzakelijk is. Behalve dat een reis naar uitbraakgebied een groot gezondheidsrisico met zich meebrengt zal het openbare leven in een uitbraakgebied grotendeels stil komen te liggen en is het soms erg lastig om er weer weg te komen. Er zal meestal een negatief reisadvies gelden. Eet geen bushmeat en vermijd vleermuizen en vleermuizengrotten in gebieden waar ebola en marburg voorkomen. Er bestaat een ebolavaccin, maar dit is uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens uitbraken en is niet beschikbaar voor reizigers.