MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

Sinds september 2012 heerst in Saoedi-Arabië een uitbraak van een nieuw type virus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel het MERS-virus. Dit virus kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Er is nog niet heel veel bekend over het virus. Er zijn aanwijzingen dat de dromedaris het virus bij zich kan dragen en ook kan overdragen naar mensen.

Het MERS-coronavirus wordt soms vergeleken met het SARS-virus. Het SARS-virus is ook een coronavirus. MERS-CoV en het SARS-virus zijn echter verschillende typen coronavirussen met andere eigenschappen.

Waar kun je het MERS virus oplopen?

In 2015 kwam het virus voor in het Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai).

Hoe kun je besmet raken?

Het MERS-virus is niet gemakkelijk van mens op mens overdraagbaar. MERS-coronavirus kan worden overgedragen door dromedarissen in het Midden-Oosten. Ook door hoesten en niezen kan de ziekte worden overgedragen. Het virus zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Andere mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.

Wie loopt extra risico?

Het risico voor een reiziger om besmet te raken is klein. Er is geen negatief reisadvies voor het Midden-Oosten. Wel worden mensen met een zwakkere gezondheid of met een chronische ziekte (diabetes, chronische longaandoeningen, nierziekten, immuunstoornissen) geadviseerd met de behandelend (huis)arts te overleggen of het maken van een reis naar Mekka (Hadj of Umrah) op dat moment wel verstandig is. Daarnaast adviseert Saoedi-Arabië ook zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 12 jaar en ouderen boven 65 jaar de reis uit te stellen.

Wat zijn de symptomen?

De klachten kunnen bij iedereen anders zijn. De meest voorkomende klachten zijn luchtwegklachten:

  • verkoudheid,
  • hoesten,
  • benauwd,

Koorts en diarree komt ook voor bij patiënten met het MERS virus.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik MERS heb?

Tijdens Hadj of Umrah, of ander verblijf in het Midden-Oosten:
Indien je tijdens je reis last krijgt van een luchtweginfectie, met name als er sprake is van koorts, hoesten, kortademigheid  of andere klachten krijgt zoals braken of diarree, wordt geadviseerd om:

  • zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden.
  • bij hoesten of niezen neus en mond te bedekken met een tissue, deze vervolgens weg te gooien in de prullenbak en de handen te wassen. Indien geen tissues voorhanden zijn, hoest dan in de mouw, maar niet in de handen.
  • Zo nodig medische hulp te zoeken bij de lokale artsen.

Na terugkeer in Nederland:
Tevens wordt geadviseerd een arts te raadplegen indien je binnen 2 weken na terugkomst in Nederland last krijgt van koorts, hoesten kortademigheid  of van andere klachten zoals braken of diarree. Vermeld hierbij de recente reis naar Saoedi-Arabië.

Bron: LCR/RIVM

Inenten tegen het MERS virus

Er is geen vaccinatie tegen het MERS virus. Wel kun je maatregelen nemen om besmetting te voorkomen:

  • vermijd zoveel als mogelijk contact met boerderijen, huisdieren en wilde dieren (met name dromedarissen); 
  • was de handen vaak met zeep.
  • ga hygiënisch om met eten: het eten moet voldoende verhit zijn, geen rauw voedsel eten en geen rauwe melk drinken (vooral niet van dromedarissen), fruit en groente wassen met gekookt of flessen water.
  • zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.